Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi

Genel Politikamız

Firmamız Süt ve Süt Ürünleri Sektöründe;
• Riskleri ve fırsatları etkin şekilde yöneterek, hedeflerimizi de göz önüne alarak tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
• Helal üretim yaparak müşterilerimizin beklentilerini hem kalite hem de gıda güvenliği ve Helal gıda açısından karşılamayı ve müşteri memnuniyetini arttırmayı,
• Gıda güvenliğini ve Helal gıdayı destekleyen ve ilerlemesi sağlayan hedefler belirlemeyi,
• Gıda Güvenliği Kalite Kültürünü her türlü imkânı kullanarak destekleyip geliştirmeyi,
• Tüm faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası yasal şartlara ve müşteri gerekliliklerine uygun olarak yürütmeyi,
• Kalite, Gıda Güvenliği, Helal, İSG ve Çevre bilincini başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza iç ve dış iletişim kaynaklarını kullanarak yaygınlaştırmayı,
• Yönetim sistemlerinin performansı şartlarını sağlayarak sürekli iyileştirmeyi,
• İSG tehlikelerini dikkate alarak ve riskleri belirleyip, güncelleyip yöneterek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,
• Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarına sebebiyet verebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı,
• Çalışan ve çalışan temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,
• Çevreyi korumayı, tüm faaliyetlerimizin çevre boyutunu dikkate alarak kirliliği tedbirler alarak kaynağında önlemeyi,
• Atıklarımızı azaltıcı önlemler almayı, hammadde, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı, tasarım faaliyetlerinde enerji performans iyileştirmesini dikkate alan yaklaşımları desteklemeyi,
• Enerji performansına etkisi olan enerji verimli ürün ve hizmetlerin tedarikini desteklemeyi,
• Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda duyarlı olup tedbirler almayı,
• Tüm çalışanların eğitim ve uygulamalara aktif bir şekilde katılımını sağlayarak dinamik bir sistem sağlamayı,

Taahhüt eder.